Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình NTM nên theo chỉ tiêu nào?
 

Thống kê truy cập

157602
Hôm nayHôm nay34
Hiện có 11 khách Trực tuyến
Thủ tục hành chính
Tên tài liệu: Cải chính những nội dung đã được đăng ký trong Sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh, nhưng có sai sót trong khi đăng ký
Lĩnh vực: Lĩnh vực Tư pháp

a. Trình tự thực hiện:

- Công dân có yêu cầu, làm tờ khai (theo mẫu quy định) và nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính của UBND cấp xã, nhận phiếu hẹn trả kết quả

- UBND cấp xã tiếp nhận; Thụ lý giải quyết

- Trả quyết định cải chính hộ tịch và ghi chú vào mặt sau bản chính giấy khai sinh nội dung đã cải chính.

- Thông báo cho UBND cấp huyện, nơi lưu trữ sổ hộ tịch.

b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Trụ sở UBND cấp xã

c. Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Giấy tờ phải nộp:

- Tờ khai đăng ký việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính (theo mẫu quy định)

- Bản chính Giấy khai sinh của người cần cải chính hộ tịch

* Giấy tờ phải xuất trình:

- Chứng minh nhân dân/ hộ khẩu của người có yêu cầu cải chính hộ tịch

- Các giấy tờ liên quan để làm căn cứ cho việc cải chính hộ tịch

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d. Thời hạn giải quyết:

- 5 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Trường hợp cần phải xác minh, thì thời hạn nói trên được kéo dài thêm không quá 5 ngày làm việc

e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân

f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp xã

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cán bộ tư pháp, hộ tịch

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

- Quyết định cho phép việc cải chính hộ tịch

- Giấy khai sinh, Sổ đăng ký khai sinh đã được ghi chú nội dung cải chính

- Thông báo bằng văn bản kèm theo Quyết định cho UBND cấp huyện, nơi lưu trữ sổ hộ tịch

h. Lệ phí: Không

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Tờ khai đăng ký việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính.

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Cải chính những nội dung đã được đăng ký trong sổ đăng ký khai sinh và bản chính giấy khai sinh, nhưng có sai sót trong khi đăng ký.

- Việc cải chính nội dung trong bản chính Giấy khai sinh, đặc biệt là cải chính ngày, tháng, năm sinh, chỉ được giải quyết đối với những trường hợp có đủ cơ sở để xác định rằng khi đăng ký khai sinh có sự sai sót do ghi chép của cán bộ Tư pháp hộ tịch hoặc do đương sự khai báo nhầm lẫn. Trường hợp yêu cầu cải chính nội dung trong bản chính Giấy khai sinh do đương sự cố tình sửa chữa sai sự thật đã đăng ký trước đây để hợp thức hóa hồ sơ, giấy tờ cá nhân hiện tại, thì không giải quyết.

- Việc thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch cho người chưa thành niên hoặc người mất năng lực hành vi dân sự được thực hiện theo yêu cầu của cha, mẹ hoặc người giám hộ.

 

Cơ sở pháp lý:
 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch
 
 Quyết định số 01/2006/ QĐ-BTP ngày 29/3/2006 của Bộ Tư pháp về việc ban hành sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch.
 
 Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch
 

 

 Quyết định số 16 /2012/QĐ-UBND ngày 27/6/2012 của UBND tỉnh Quảng Nam quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch, lệ phí đăng ký cư trú, lệ phí chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 
 

 

Các thủ tục khác: