Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình NTM nên theo chỉ tiêu nào?
 

Thống kê truy cập

157602
Hôm nayHôm nay34
Hiện có 16 khách Trực tuyến
Thủ tục hành chính
Tên tài liệu: Thay đổi họ, tên, chữ đệm đã được ĐK đúng trong Sổ ĐK khai sinh và bản chính giấy KS, nhưng cá nhân có yêu cầu thay đổi khi có lý do chính đáng theo qđ của Bộ Luật Dân sự. (cho người dưới 14 tuổi)
Lĩnh vực: Lĩnh vực Tư pháp

a. Trình tự thực hiện:

- Công dân có yêu cầu thay đổi hộ tịch làm tờ khai (theo mẫu quy định) và nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ hành chính của UBND cấp xã, nhận phiếu hẹn trả kết quả.

- UBND cấp xã tiếp nhận; viết phiếu hẹn trả kết quả;Thụ lý giải quyết và trả kết quả cho công dân đồng thời ghi chú vào mặt sau bản chính Giấy khai sinh nội dung đã thay đổi và thông báo cho UBND cấp huyện, nơi lưu trữ sổ hộ tịch.

b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Trụ sở UBND cấp xã

c. Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Giấy tờ phải nộp:

- Tờ khai đăng ký việc thay đổi,cải chính, bổ sung hộ tịch hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính (theo mẫu quy định)

- Bản chính Giấy khai sinh của người cần thay đổi hộ tịch

* Giấy tờ phải xuất trình:

- Chứng minh nhân dân/ hộ khẩu của người có yêu cầu thay đổi hộ tịch

- Các giấy tờ liên quan (bản chính) để làm căn cứ cho việc thay đổi hộ tịch

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d. Thời hạn giải quyết:

5 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn nói trên được kéo dài thêm không quá 5 ngày làm việc

e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân

f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp xã

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cán bộ tư pháp, hộ tịch

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

- Quyết định cho phép thay đổi hộ tịch.

- Giấy khai sinh và sổ đăng ký khai sinh đã được ghi chú nội dung thay đổi;

- Thông báo bằng văn bản kèm theo Quyết định cho UBND cấp huyện, nơi lưu trữ sổ hộ tịch

h. Lệ phí: Không

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Tờ khai đăng ký việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính.

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

*Quyền thay đổi họ, tên:

Cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi họ, tên trong các trường hợp sau đây:

- Theo yêu cầu của người có họ, tên mà việc sử dụng họ, tên đó gây nhầm lẫn, ảnh hưởng đến tình cảm gia đình, đến danh dự, quyền, lợi ích hợp pháp của người đó;

- Theo yêu cầu của cha nuôi, mẹ nuôi về việc thay đổi họ, tên cho con nuôi hoặc khi người con nuôi thôi không làm con nuôi và người này hoặc cha đẻ, mẹ đẻ yêu cầu lấy lại họ, tên mà cha đẻ, mẹ đẻ đã đặt;

- Theo yêu cầu của cha đẻ, mẹ đẻ hoặc người con khi xác định cha, mẹ cho con;

- Thay đổi họ cho con từ họ của cha sang họ của mẹ hoặc ngược lại;

- Thay đổi họ, tên của người bị lưu lạc đã tìm ra nguồn gốc huyết thống của mình;

- Thay đổi họ, tên của người được xác định lại giới tính;

- Các trường hợp khác do pháp luật về hộ tịch quy định.

*Việc thay đổi họ, tên cho người từ đủ chín tuổi trở lên phải có sự đồng ý của người đó; Việc thay đổi họ, tên của cá nhân không làm thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự được xác lập theo họ, tên cũ.

*Việc thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch cho người chưa thành niên hoặc người mất năng lực hành vi dân sự được thực hiện theo yêu cầu của cha, mẹ hoặc người giám hộ.

 

 

Các thủ tục khác: