Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình NTM nên theo chỉ tiêu nào?
 

Thống kê truy cập

157602
Hôm nayHôm nay34
Hiện có 23 khách Trực tuyến
Thủ tục hành chính
Tên tài liệu: Đăng ký khai tử cho người bị Tòa án tuyên bố là đã chết
Lĩnh vực: Lĩnh vực Tư pháp

a. Trình tự thực hiện:

- Công dân nộp hồ sơ đăng ký khai tử cho người bị tòa án tuyên là đã chết tại trụ sở UBND cấp xã, nhận phiếu hẹn trả kết quả.

- UBND cấp xã, nơi tiến hành đăng ký khai tử căn cứ vào quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật để đăng ký khai tử (Trong trường hợp một người bị Toà án tuyên bố là đã chết, đã đăng ký khai tử, nhưng sau đó còn sống trở về, được Toà án huỷ bỏ quyết định tuyên bố chết, thì UBND cấp xã, nơi đã đăng ký khai tử căn cứ vào quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật, xoá tên người đó trong Sổ đăng ký khai tử và thu hồi lại Giấy chứng tử đã cấp).

b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Trụ sở UBND cấp xã

c. Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Giấy tờ phải nộp:

+ Quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật về việc tuyên bố một người là đã chết

* Giấy tờ phải xuất trình:

+ Chứng minh nhân dân/ Hộ khẩu của người đi khai tử

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d. Thời hạn giải quyết: Giải quyết ngay sau khi nhận đủ giấy tờ hợp lệ

e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân, tổ chức

f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp xã

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cán bộ tư pháp, hộ tịch

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

- Giấy chứng tử (bản chính)

- Bản sao Giấy chứng tử được cấp theo yêu cầu của người đi khai tử

h. Lệ phí: không

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Việc đăng ký khai tử cho người bị tòa án tuyên là đã chết được thực hiện khi có quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật.

Người yêu cầu Tòa án tuyên một người là đã chết phải thực hiện việc đăng ký khai tử

CƠ SỞ PHÁP LÝ
 
 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch
 
 Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 2/6/2008 Hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;
 
 Quyết định số 16  /2012/QĐ-UBND ngày 27/6/2012 của UBND tỉnh Quảng Nam quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch, lệ phí đăng ký cư trú, lệ phí chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 

 

Các thủ tục khác: