Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình NTM nên theo chỉ tiêu nào?
 

Thống kê truy cập

157602
Hôm nayHôm nay34
Hiện có 13 khách Trực tuyến
Thủ tục hành chính
Tên tài liệu: Đăng ký khai sinh và khai tử cho trẻ chết sơ sinh
Lĩnh vực: Lĩnh vực Tư pháp

a. Trình tự thực hiện:

- Công dân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ hành chính của UBND cấp xã, nhận phiếu hẹn trả kết quả.

Nếu cha, mẹ trẻ không đi khai sinh và khai tử cho trẻ thì cán bộ Tư pháp hộ tịch tự xác định nội dung để ghi vào Sổ đăng ký khai sinh và Sổ đăng ký khai tử

- UBND cấp xã: Tiếp nhận, thụ lý và giải quyết.

(Trong trường hợp trẻ sinh ra sống được từ 24 giờ trở lên chết mà chưa khai sinh, cán bộ tư pháp hộ tịch phải làm thủ tục khai sinh và đăng ký khai tử).

b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Trụ sở UBND cấp xã

c. Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Giấy tờ phải nộp:

- Giấy chứng sinh của trẻ.

- Đề nghị báo tử (do gia đình trẻ em viết) hoặc Giấy báo tử

* Giấy tờ phải xuất trình: Chứng minh nhân dân/ hộ khẩu của người đi khai tử

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d. Thời hạn giải quyết: Giải quyết ngay sau khi nhận được hồ sơ

e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân

f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp xã

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cán bộ tư pháp, hộ tịch

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng tử (bản chính)

h. Lệ phí: Không

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Trẻ em sinh ra và sống được từ 24 giờ trở lên rồi mới chết cũng phải đăng ký khai sinh và đăng ký khai tử

CƠ SỞ PHÁP LÝ
 
 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch
 
 Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 2/6/2008 Hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;
 
 Quyết định số 16  /2012/QĐ-UBND ngày 27/6/2012 của UBND tỉnh Quảng Nam quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch, lệ phí đăng ký cư trú, lệ phí chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 

 

Các thủ tục khác: