Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình NTM nên theo chỉ tiêu nào?
 

Thống kê truy cập

157602
Hôm nayHôm nay34
Hiện có 26 khách Trực tuyến
Thủ tục hành chính
Tên tài liệu: Đăng ký khai sinh cho con ngoài giá thú
Lĩnh vực: Lĩnh vực Tư pháp

a. Trình tự thực hiện:

- Công dân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính của UBND cấp xã.

- Sau khi kiểm tra các giấy tờ hợp lệ, cán bộ Tư pháp hộ tịch ghi vào Sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh, Chủ tịch UBND cấp xã ký và cấp cho người đi khai sinh một bản chính Giấy khai sinh. Bản sao Giấy khai sinh được cấp theo yêu cầu của người đi khai sinh.

Phần ghi về người cha trong Sổ đăng ký khai sinh và Giấy khai sinh để trống. Nếu vào thời điểm đăng ký khai sinh có người nhận con, thì UBND cấp xã kết hợp giải quyết việc nhận con và đăng ký khai sinh.

b. Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại UBND cấp xã nơi cư trú của người mẹ thực hiện việc đăng ký khai sinh cho trẻ em; nếu không xác định được nơi cư trú của người mẹ, thì UBND cấp xã, nơi trẻ em đang sinh sống trên thực tế thực hiện việc đăng ký khai sinh.

c. Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Giấy tờ phải nộp: Giấy chứng sinh (theo mẫu quy định).

Nếu trẻ sinh ra ngoài cơ sở y tế thì Giấy chứng sinh được thay bằng:

+ Văn bản xác nhận của người làm chứng (người làm chứng phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và biết rõ sự việc làm chứng; người làm chứng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính xác thực của sự việc mà mình làm chứng);

+ Trong trường hợp không có người làm chứng, thì người đi khai sinh phải làm giấy cam đoan về sự việc sinh là có thực.

- Tờ khai đăng ký nhận con (theo mẫu quy định) – nếu có người nhận là cha của trẻ tại thời điểm đi đăng ký khai sinh

- Giấy tờ chứng minh về quan hệ cha, con (nếu có)

- Giấy tờ phải xuất trình:

+ Hộ khẩu hoặc giấy đăng ký tạm trú có thời hạn, CMND của người mẹ

+ CMND của người nhận làm cha (nếu có người nhận là cha của trẻ)

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d. Thời hạn giải quyết:

- Đối với việc khai sinh: Giải quyết ngay sau khi nhận đủ giấy tờ hợp lệ đối với việc khai sinh

- Nếu trẻ có người nhận làm cha tại thời điểm đăng ký khai sinh: 5 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp

e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân

f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp xã

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cán bộ tư pháp, hộ tịch

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

- Giấy khai sinh (bản chính), nếu không xác định được người cha, thì phần ghi về người cha trong Sổ đăng ký khai sinh và Giấy khai sinh để trống

- Bản sao Giấy khai sinh được cấp theo yêu cầu của người đi khai sinh

- Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con (nếu trẻ có người nhận làm cha tại thời điểm đăng ký khai sinh)

h. Lệ phí:

- Nhận con: 10.000đồng/việc

- Khai sinh: Không thu lệ phí

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai đăng ký nhận cha mẹ con (nếu trẻ có người nhận làm cha)

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+ Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ
+ Thông tư số 01/2008/TT-BTP, ngày 02/6/2008 của Bộ Tư pháp.
+ Quyết định số 16  /2012/QĐ-UBND ngày   27   /6/2012 của UBND tỉnh Quảng Nam quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch, lệ phí đăng ký cư trú, lệ phí chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Thông tư số 05/2012/TT-BTP ngày 23 tháng 5 năm 2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch.
+ Nghị định 06/2012/NĐ-CP ngàu 02/02/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về hộ tịch, chứng thực và hôn nhân gia đình. 
 

Các thủ tục khác: