Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình NTM nên theo chỉ tiêu nào?
 

Thống kê truy cập

173329
Hôm nayHôm nay102
Hiện có 5 khách Trực tuyến
Thủ tục hành chính
Tên tài liệu: Đăng ký khai sinh quá hạn (quá thời hạn 60 ngày, kể từ ngày trẻ em sinh ra)
Lĩnh vực: Lĩnh vực Tư pháp

a. Trình tự thực hiện:

- Công dân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính của UBND cấp xã; Nhận phiếu hẹn trả kết quả.

- UBND cấp xã: Tiếp nhận hồ sơ, thụ lý hồ sơ; Giải quyết

Cán bộ Tư pháp hộ tịch sau khi kiểm tra các giấy tờ hợp lệ ghi vào Sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh, Chủ tịch UBND cấp xã ký và cấp cho người đi khai sinh một bản chính Giấy khai sinh (Trong cột ghi chú của Sổ đăng ký khai sinh phải ghi rõ “Đăng ký quá hạn.”). Bản sao Giấy khai sinh được cấp theo yêu cầu của người đi khai sinh;

b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Trụ sở UBND cấp xã

c. Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Giấy tờ phải nộp

- Tờ khai đăng ký khai sinh quá hạn (theo mẫu quy định)

- Giấy chứng sinh (theo mẫu quy định)

Nếu trẻ sinh ra ngoài cơ sở y tế thì Giấy chứng sinh được thay bằng:

+ Văn bản xác nhận của người làm chứng (người làm chứng phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và biết rõ sự việc làm chứng; người làm chứng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính xác thực của sự việc mà mình làm chứng);

+ Trong trường hợp không có người làm chứng, thì người đi khai sinh phải làm giấy cam đoan về sự việc sinh là có thực.

Hoặc biên bản xác nhận bị bỏ rơi nếu là đăng ký khai sinh cho trẻ bị bỏ rơi.

- Giấy tờ phải xuất trình:

+ Giấy chứng nhận kết hôn của cha, mẹ trẻ (nếu cha mẹ trẻ có đăng ký kết hôn). Trường hợp cán bộ Tư pháp hộ tịch biết rõ về quan hệ hôn nhân của cha mẹ trẻ em, thì không bắt buộc phải xuất trình Giấy chứng nhận kết hôn.

+ Hộ khẩu hoặc giấy đăng ký tạm trú có thời hạn của người mẹ hoặc hộ khẩu thường trú của người cha nếu không xác định được nơi cư trú của người mẹ.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d. Thời hạn giải quyết: Giải quyết ngay sau khi nhận đủ giấy tờ hợp lệ

Trường hợp cần phải xác minh, thì thời hạn nói trên được kéo dài thêm không quá 05 ngày làm việc.

e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân, tổ chức

f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp xã

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cán bộ tư pháp, hộ tịch

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

- Giấy khai sinh (bản chính);

- Bản sao Giấy khai sinh được cấp theo yêu cầu của người đi khai sinh

h. Lệ phí: Không

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai đăng ký khai sinh quá hạn

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Khi việc sinh chưa đăng ký trong thời hạn quy định là 60 ngày kể từ ngày trẻ sinh ra

CƠ SỞ PHÁP LÝ
 
 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch
 
 Quyết định số 16 /2012/QĐ-UBND ngày 27/6/2012 của UBND tỉnh Quảng Nam quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch, lệ phí đăng ký cư trú, lệ phí chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 
 
 Thông tư số 01/2008/TT-BTP hướng dẫn thi hành Nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch

 

Các thủ tục khác: