Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình NTM nên theo chỉ tiêu nào?
 

Thống kê truy cập

157604
Hôm nayHôm nay36
Hiện có 6 khách Trực tuyến
Thủ tục hành chính
Tên tài liệu: Đăng ký khai sinh cho trẻ em bị bỏ rơi
Lĩnh vực: Lĩnh vực Tư pháp

a. Trình tự thực hiện:

- Công dân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận trả kết quả hồ sơ hành chính UBND cấp xã nơi cư trú của người đang tạm thời nuôi dưỡng hoặc nơi có trụ sở của tổ chức đang tạm thời nuôi dưỡng trẻ em đó.

- UBND cấp xã: Tiếp nhận hồ sơ; Thụ lý giải quyết; Cán bộ Tư pháp hộ tịch kiểm tra các giấy tờ hợp lệ, ghi vào Sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh, Chủ tịch UBND cấp xã ký và cấp cho người đi khai sinh một bản chính Giấy khai sinh.

b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại UBND cấp xã, nơi cư trú của người đang tạm thời nuôi dưỡng hoặc nơi có trụ sở của tổ chức đang tạm thời nuôi dưỡng trẻ em đó.

c. Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Biên bản xác nhận trẻ em bị bỏ rơi

- Thông báo trên Đài phát thanh hoặc Đài truyền hình địa phương để tìm cha, mẹ đẻ của trẻ.

- Giấy tờ phải xuất trình:

+ Hộ khẩu/CMND của người đi đăng ký khai sinh cho trẻ em bị bỏ rơi

+ Giấy giới thiệu của tổ chức tạm thời nuôi dưỡng trẻ (nếu người đi khai sinh là đại diện của tổ chức tạm thời nuôi dưỡng trẻ).

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d. Thời hạn giải quyết: Giải quyết ngay sau khi nhận đủ giấy tờ hợp lệ.

e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân, tổ chức

f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp xã

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cán bộ tư pháp, hộ tịch

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

- Giấy khai sinh (bản chính);

- Bản sao Giấy khai sinh được cấp theo yêu cầu của người đi khai sinh

h. Lệ phí: Không

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Hết thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo cuối cùng nếu không tìm thấy cha, mẹ đẻ của trẻ thì người hoặc tổ chức đang tạm thời nuôi dưỡng trẻ có trách nhiệm đi đăng ký khai sinh cho trẻ.

CƠ SỞ PHÁP LÝ
 
 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch
 
 Thông tư số 01/2008/TT-BTP hướng dẫn thi hành Nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch
 
Quyết định số 16  /2012/QĐ-UBND ngày 27/6/2012 của UBND tỉnh Quảng Nam quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch, lệ phí đăng ký cư trú, lệ phí chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 
 
 Quyết định số 01/2006/QĐ-BTP ngày 29/3/2006 của Bộ Tư pháp về việc ban hành sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch
 
 
 
 

 

Các thủ tục khác: