Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình NTM nên theo chỉ tiêu nào?
 

Thống kê truy cập

157606
Hôm nayHôm nay38
Hiện có 8 khách Trực tuyến
Thủ tục hành chính
Tên tài liệu: ĐĂNG KÝ KHAI SINH
Lĩnh vực: Lĩnh vực Tư pháp

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1. Người đi đăng ký khai sinh xuất trình đầy đủ giấy tờ hợp lệ theo hướng dẫn và nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã.

+ Bước 2. Cán bộ Tư pháp - Hộ tịch của UBND cấp xã tiếp nhận hồ sơ; kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ nếu chưa đầy đủ, chưa hợp lệ.

+ Bước 3. Nếu hồ sơ hợp lệ thì UBND cấp xã thực hiện đăng ký khai sinh và cá nhân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã.

- Cách thức thực hiện: cá nhân trực tiếp nộp hồ sơ tại UBND cấp xã

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Giấy chứng sinh do cơ sở y tế (bệnh viện, trạm y tế, nhà hộ sinh...) nơi trẻ em sinh ra cấp.

+ Trường hợp trẻ em sinh ra ngoài cơ sở y tế thì phải có:

++ Văn bản xác nhận của người làm chứng (người làm chứng phải có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và biết rõ sự việc làm chứng, đồng thời người làm chứng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính xác thực của sự việc mà mình làm chứng).

++ Trường hợp không có người làm chứng, thì người đi đăng ký khai sinh phải làm giấy cam đoan về việc sinh là có thực và phải xuất trình Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn của cha, mẹ trẻ em. Nếu cán bộ Tư pháp - Hộ tịch của UBND cấp xã biết rõ quan hệ hôn nhân của cha, mẹ trẻ em được sinh ra thì người đi đăng ký khai sinh không bắt buộc phải xuất trình Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn.

+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ

- Thời hạn giải quyết: trong ngày sau khi tiếp nhận hồ sơ, các giấy tờ hợp lệ.    

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã, nơi cư trú của người mẹ;

+ Trường hợp không xác định được nơi cư trú của người mẹ, thì UBND cấp xã, nơi cư trú của người cha thực hiện việc đăng ký khai sinh.

+ Trường hợp không xác định được nơi cư trú của người mẹ và người cha, thì UBND cấp xã, nơi trẻ em đang sinh sống trên thực tế thực hiện việc đăng ký khai sinh.

+ Việc đăng ký khai sinh cho trẻ em bị bỏ rơi được thực hiện tại UBND cấp xã, nơi cư trú của người đang tạm thời nuôi dưỡng trẻ em đó.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy khai sinh.

- Lệ phí: không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;

+ Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ.

 

Các thủ tục khác: