Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình NTM nên theo chỉ tiêu nào?
 

Thống kê truy cập

157607
Hôm nayHôm nay39
Hiện có 9 khách Trực tuyến
Thủ tục hành chính
Tên tài liệu: Thủ tục cấp lại bản chính giấy khai sinh (đối với trường hợp có lưu hồ sơ sổ đăng ký khai sinh tại thành phố)
Lĩnh vực: Lĩnh vực Tư pháp
- Trình tự thực hiện:
Bước 01: Cá nhân đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện , thành phố
Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện , thành phố xem xét tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ, tiếp nhận và viết phiếu nhận hồ sơ. Chuyển hồ sơ hợp lệ cho Phòng Tư pháp huyện , thành phố .
Bước 3: Phòng Tư pháp xem xét hồ sơ, trường hợp đủ kiện thì tiến hành lập thủ tục cấp lại bản chính Giấy khai sinh theo quy định tại khoản 1, 2 điều 62 và khoản 2 điều 37 của Nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 ccủa Chính phủ.
Bước 4: Phòng Tư pháp huyện trình Uỷ ban nhân dân huyện , thành phố  ký cấp cho công dân 01 bản chính cấp lại và giao lại hồ sơ cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND&UBND huyện, thành phố.
Bước 5: Cá nhân nhận kết quả nộp lệ phí tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Uỷ ban nhân dân huyện , thành phố
- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố (Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả). Hoặc có thể nộp qua đường bưu điện.
- Thành phần, số lượng hồ sơ:
+ Tờ khai cấp lại bản chính khai sinh (theo mẫu).
+ Giấy khai sinh bản chính hư hỏng, rách nác, hoặc đã bị sửa chữa, tẩy xoá do điều chính hộ tịch nhiều lần. (nếu có).
+ Bản sao khai sinh cấp không quá 6 tháng.
+ Giấy cam đoan.
+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
* Lưu ý: Trong trường hợp gửi qua hệ thống bưu chính, thì các giấy tờ có trong thành phần hồ sơ phải là bản sao có chứng thực; trường hợp trực tiếp thì nộp bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực
- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ khi Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND&UBND  nhận đủ hồ sơ hợp lệ
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tư pháp
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Bản chính giấy khai sinh cấp lại
- Lệ phí:
Mức thu lệ phí:10.000đ/01 trường hợp.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (đính kèm):
Tờ khai cấp lại bản chính giấy khai sinh, Mẫu TP/HT-2012-TKCLBCGKS
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+ Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ
+ Thông tư số 01/2008/TT-BTP, ngày 02/6/2008 của Bộ Tư pháp.
+ Quyết định số 16  /2012/QĐ-UBND ngày   27   /6/2012 của UBND tỉnh Quảng Nam quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch, lệ phí đăng ký cư trú, lệ phí chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Thông tư số 05/2012/TT-BTP ngày 23 tháng 5 năm 2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch.
+ Nghị định 06/2012/NĐ-CP ngàu 02/02/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về hộ tịch, chứng thực và hôn nhân gia đình. 
 
*LƯU Ý: Những phần được gạch chân là đã được chỉnh sửa theo các văn bản mới nhất. Các tổ chức, cá nhân có thể nộp trực tiếp hồ sơ tại Phòng Tư pháp.

 

Các thủ tục khác: