Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình NTM nên theo chỉ tiêu nào?
 

Thống kê truy cập

170844
Hôm nayHôm nay64
Hiện có 9 khách Trực tuyến
Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình NTM nên theo chỉ tiêu nào?

Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình NTM nên theo chỉ tiêu nào?
Số xã về đích (đạt 19/19 tiêu chí)?
2  50%
Tổng số tiêu chí đạt chuẩn?
1  25%
Phương án khác?
1  25%
Tổng mức độ tiến bộ của tất cả các tiêu chí (theo phương pháp chấm điểm)?
0  0%

Số người tham gia bình chọn  :  4
Lần bình chọn đầu tiên  :  Thứ ba, 01 Tháng 9 2015 07:44
Lần bình chọn cuối cùng  :  Thứ hai, 16 Tháng 9 2019 12:31