Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình NTM nên theo chỉ tiêu nào?
 

Thống kê truy cập

170832
Hôm nayHôm nay52
Hiện có 6 khách Trực tuyến
Mức lương cơ sở sẽ tăng từ 1.150.000 đồng lên 1.210.000 đồng từ ngày 1/5/2016
Thứ sáu, 03 Tháng 6 2016 20:12 - Lượt xem: 843
PDF In Email

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 99/2015/QH13 ngày 11/11/2015 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 trong đó có nội dung Quốc hội giao Chính phủ thực hiện điều chỉnh tăng mức lương cơ sở; ngày 26/5/2015, Chính phủ  đã ban hành Nghị định số 47/2016/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.


Theo Nghị định, mức lương cơ sở sẽ tăng từ 1.150.000 đồng lên 1.210.000 đồng/tháng  (tăng khoảng 5%) kể từ ngày 1/5/2016 và được áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hưng lương, phụ cấp và người lao động  làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động ở Trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương , ở xã, phường, thị trấn, ở đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt và lực lượng vũ trang.

Đối với người có hệ số lương từ 2,34 tr xuống đã được hưởng tiền lương tăng thêm quy định tại Nghị định số 17/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ, nếu tổng tiền lương theo ngạch, bậc, chức vụ, chức danh và các khoản phụ cấp lương (nếu có) tính theo mức lương cơ sở 1.210.000 đồng/tháng của tháng 5/ 2016 thấp hơn tổng tiền lương theo ngạch, bậc, chức vụ, chức danh, các khoản phụ cấp lương (nếu có) và tiền lương tăng thêm theo Nghị định số 17/2015/NĐ-CP  tính theo mức lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng của tháng 4/2016 thì được hưởng chênh lệch cho bằng tổng tiền lương đã hưởng của tháng 4 /2016. Mức hưởng chênh lệch này không dùng để tính đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các loại phụ cấp lương.

Nghị định 47/2016/NĐ -CP có hiệu lực thi hành từ 15/7/2016, mức lương cơ sở quy định tại Nghị định này được tính hưởng kể từ ngày 01/5/2016./.

 
Tin cũ hơn: