Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình NTM nên theo chỉ tiêu nào?
 

Thống kê truy cập

174127
Hôm nayHôm nay39
Hiện có 13 khách Trực tuyến
Hỗ trợ khám, chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh
Thứ tư, 18 Tháng 11 2015 09:22 - Lượt xem: 2950
PDF In Email
UBND tỉnh vừa ký quyết định 4316/QĐ – UBND ngày 10/11/2015 về việc cấp 2 tỷ đồng cho Ban Quản lý Quỹ khám, chữa bệnh người nghèo tỉnh, từ nguồn Dự phòng trong dự toán ngân sách tỉnh năm 2015 để hỗ trợ khám, chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh. 
 
UBND tỉnh yêu cầu Ban Quản lý Quỹ khám, chữa bệnh người nghèo tỉnh chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục đích; thực hiện thanh, quyết toán theo quy định. Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh lập thủ tục cấp kinh phí, kiểm soát chi, hướng dẫn thực hiện thanh, quyết toán theo quy định. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc: Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Trưởng Ban Quản lý Quỹ khám, chữa bệnh người nghèo tỉnh và thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định.

Thùy Dung (quangnam.gov.vn)
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: