Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình NTM nên theo chỉ tiêu nào?
 

Thống kê truy cập

157508
Hôm nayHôm nay3
Hiện có 6 khách Trực tuyến
Chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng
Thứ ba, 06 Tháng 10 2015 22:30 - Lượt xem: 2967
PDF In Email
Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội vừa ban hành Thông tư số 36/2015/TT-BLĐTBXH ngày 28/09/2015 hướng dẫn hồ sơ, trình tự thủ tục thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ.
Theo đó, đối tượng xác lập hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi gồm: Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến;Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B (sau đây gọi chung là thương binh); Con của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, con của Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến; Con của người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945; Con của người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945; Con của liệt sĩ; Con của thương binh; Con của bệnh binh và con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo được áp dụng đối với học sinh, sinh viên là: Con của người có công với cách mạng quy định tại Thông tư này (sau đây gọi chung là học sinh) đang học tại các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên (đối với các học viên học theo chương trình trung học cơ sở, trung học phổ thông), phổ thông dân tộc nội trú, trường dự bị đại học, trường năng khiếu, trường lớp dành cho người tàn tật, khuyết tật thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (gọi chung là các cơ sở giáo dục phổ thông); Người có công với cách mạng và con của họ quy định tại Thông tư này (sau đây gọi chung là sinh viên) theo học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có khóa học từ 01 năm trở lên hoặc cơ sở giáo dục đại học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (gọi chung là các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đại học);

Học sinh, sinh viên thuộc nhiều diện được hưởng chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo thì chỉ hưởng một chế độ ưu đãi mức cao nhất.

Sinh viên cùng một lúc học ở nhiều cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đại học hoặc nhiều khoa, nhiều ngành trong cùng một cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đại học thì chỉ được hưởng một chế độ ưu đãi mức cao nhất tại một cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đại học.

Các mức trợ cấp được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 20/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định mức trợ cấp, phụ cấp đối với người có công với cách mạng.

Hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi gồm: Tờ khai đề nghị giải quyết chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo (Mẫu số 01-ƯĐGD); Giấy xác nhận của cơ sở giáo dục phổ thông hoặc cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đại học (Mẫu số 02-ƯĐGD) và Quyết định thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo (Mẫu số 03-ƯĐGD).

Thông tư nêu rõ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý, tổ chức chi trả trợ cấp cho học sinh, sinh viên thuộc diện ưu đãi.

Đối với trợ cấp ưu đãi hàng năm: chi trả vào đầu năm học hoặc đầu khóa học.Chi trả vào tháng 10, tháng 11 đối với học sinh. Chi trả vào tháng 11, tháng 12 đối với sinh viên. Trường hợp học sinh, sinh viên chưa nhận trợ cấp ưu đãi hàng năm thì được truy lĩnh;

Đối với trợ cấp ưu đãi hàng tháng: chi trả 02 lần trong năm. Lần 1 chi trả vào tháng 10, tháng 11 đối với học sinh hoặc tháng 11, tháng 12 đối với sinh viên.Lần 2 chi trả vào tháng 3, tháng 4. Trường hợp học sinh, sinh viên chưa nhận trợ cấp ưu đãi hàng tháng thì được truy lĩnh.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/11/2015.
 
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: